Podczas trwającej w Brukseli sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego miała miejsce debata na temat unijnych środków mających łagodzić społeczne i gospodarcze skutki kryzysu wywołanego COVID-19. W imieniu Grupy EKR głos zabrały eurodeputowane PiS Beata Szydło oraz Joanna Kopcińska.

“Po pierwsze solidarność, po drugie solidarność i po trzecie podkreślam jeszcze raz solidarność” - mówiła Beata Szydło zaznaczając, że to słowo powinno dzisiaj przyświecać UE w podejmowanych przez nią działaniach w zakresie ochrony zdrowia Europejczyków, ochrony miejsc pracy,  wspierania gospodarki, ale również w zakresie określania nowych ambitnych celów,  które przed sobą stawia.

Zdaniem eurodeputowanej PiS, wiele inicjatyw, które zostały już podjęte w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 należy ocenić pozytywnie i wskazała m. in. utworzenie Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy. “To jest dobre narzędzie, które wspiera Europejczyków w tym trudnym czasie” - zaznaczyła.

Jednakże, podkreśliła była szefowa polskiego rządu, UE powinna dalej pracować nad przygotowaniem i przeprowadzeniem projektów, w oparciu o zasadę solidarności i sprawiedliwości oraz uwzględniając problemy poszczególnych krajów.

Niestety, jak dodała, nie zawsze się tak dzieje i np. w ramach transformacji energetycznej forsowany jest obecnie cel redukcji emisji CO2 do 2030 r. do 60%, co uderzy w gospodarki wielki krajów, w tym Polski. “Warto zastanowić się, czy nie powinniśmy wypracować takich form wsparcia i zajmować się przygotowaniem takich projektów, które będą solidarnie wspierały nas wszystkich w poradzeniu sobie z tym trudnym dla nas bardzo momentem” - podkreśliła.

„W trudnym czasie pandemii, solidarnie powinniśmy wesprzeć wszystkich tych, którzy tego wsparcia potrzebują najbardziej” - mówiła Joanna Kopcińska. Eurodeputowana poparła działania uelastyczniające politykę spójności – tj. inicjatywy CRII i CRII Plus, dzięki którym, jak do tej pory uruchomiono środki o wartości 13 mld euro na inwestycje realizowane w celu przeciwdziałania skutkom pandemii koronawirusa, poprzez uproszczenie etapów procedur związanych z wdrażaniem programu, co według polskiej polityk jest działaniem bezprecedensowym. „Potrzebujemy więcej zrównoważonych zmian, takich jak sprawne nowelizacje rozporządzenia w kwestii wspólnych przepisów w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym” - wskazała.

Europosłanka zaapelowała o odpowiedzialność, stosowanie zasady ‘dystans, dezynfekcja, maseczka’ i o dostosowanie intensywności kontaktów do sytuacji epidemiologicznej. „Wszyscy podejmijmy ten najprostszy krok ochrony tych, którzy ryzykują swoje życie walcząc z wirusem” - powiedziała Kopcińska i podsumowała, że wykonywanie tych prostych czynności pozwoli na nieutrudnianie i tak niezwykle trudnej pracy lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom, którzy codziennie mierzą się w walce z wirusem.