W Brukseli podczas trwającej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego miała miejsce debata na temat sprawozdania dotyczącego politycznych strategii społecznych i na rzecz zatrudnienia w strefie euro w 2020 r. W imieniu grupy EKR głos w niej zabrała eurodeputowana PiS Elżbieta Rafalska.

 

“Sprawozdanie podkreśla kluczową rolę koordynacji polityki gospodarczej, społecznej i zdrowotnej, w której duże znaczenie odgrywa Europejski Filar Praw Socjalnych i polityki, które stawiają przestrzeń fiskalną w centrum uwagi” – wyjaśniała Elżbieta Rafalska.

 

Jak podkreśliła, w czasach kryzysu trafna diagnoza jest bardziej istotna niż kiedykolwiek. “Trzeba wskazywać na społeczne zagrożenia związane z kryzysem pandemicznym, takie jak wzrost bezrobocia, w tym bezrobocia młodych, ubóstwa dzieci, gwarancji dla dzieci, pogorszenie sytuacji osób niepełnosprawnych, osób starszych, kryzys usług opiekuńczych czy ograniczony dostęp do usług zdrowotnych” – wymieniała eurodeputowana PiS.

 

Polska polityk zwróciła jednak uwagę na pewne problematyczne kwestie zawarte w sprawozdaniu dotyczące m.in. oceny praworządności i skuteczności wymiaru sprawiedliwości uwzględnionej w europejskim semestrze, znaczenia przypisanego stałemu unijnemu programowi reasekuracji bezrobocia, wezwania do utworzenia Europejskiej Unii Zdrowia, czy też wezwania Komisji do przedstawienia europejskich ram dotyczących płacy minimalnej.

 

“To kwestie, które różnią nas zasadniczo i dlatego nie możemy poprzeć tego dokumentu” – podkreśliła Rafalska.