Parlament Europejski współpracuje z państwami członkowskimi, aby zapewnić możliwość zakupu respiratorów, masek i innego sprzętu medycznego potrzebnego w szpitalach w całej UE.

 

W zeszłym tygodniu Komisja utworzyła program gromadzenia sprzętu medycznego (poprzez rescEU), tak aby niezbędne zapasy do zwalczania COVID-19 mogły szybko dotrzeć do państw członkowskich borykających się z niedoborem sprzętu. Sprzęt ten jest potrzebny do leczenia zakażonych pacjentów, ochrony pracowników służby zdrowia i pomaga spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa.

 

Parlament współpracuje z państwami członkowskimi, aby szybko zatwierdzić 40 z 50 mln EUR przeznaczonych na sprzęt medyczny służący do intensywnej terapii, taki jak respiratory oraz środki ochrony osobistej, takie jak maski wielokrotnego użytku.

 

Państwa członkowskie łączą również siły w ramach porozumienia o wspólnych zamówieniach w celu zakupu sprzętu ochrony osobistej, respiratorów i elementów niezbędnych do badań nad koronawirusem. Wspólne działania zapewnią im silniejszą pozycję na rynku światowym.

 

Wypowiadając się na temat wniosku Komisji, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Pascal Canfin (Renew, FR) powiedział:

 

“W zeszłym tygodniu Europa podjęła kilka historycznych decyzji, aby przeciwdziałać COVID-19, w tym jego wpływowi na gospodarkę UE. Nie mówimy o tym wystarczająco dużo i nie mówimy tego wystarczająco głośno. Europa robi wszystko, co w jej mocy, by ratować życie. Unijny mechanizm ochrony ludności ratował już obywateli UE podczas trzęsień ziemi, huraganów i powodzi oraz podczas walki z pożarami lasów. Obecnie po raz pierwszy wykorzystujemy fundusze UE w ramach mechanizmu ochrony ludności, aby wesprzeć wysiłki państw członkowskich w walce z wirusem, zapewniając nam bardzo potrzebny sprzęt medyczny i ochronny. To jest solidarność UE w działaniu”.

 

“Obecny kryzys pokazuje również, że dysponowanie wystarczającymi środkami, na zaspokojenie potrzeb unijnego programu mechanizmu ochrony ludności po 2020 roku, jest niezwykle ważne, co podkreślono również w stanowisku Parlamentu w tej sprawie” – podsumowuje Canfin.

 

RescEU jest częścią unijnego mechanizmu ochrony ludności, który wzmacnia współpracę między państwami UE w dziedzinie ochrony ludności. Od czasu utworzenia UZE w 2019 roku, UE może bezpośrednio pomagać państwom członkowskim dotkniętym przez klęski i katastrofy, gdy ich zasoby krajowe są przeciążone.

 

Dzięki unijnemu mechanizmowi ochrony ludności ponad 1 800 obywateli zostało repatriowanych z całego świata po wybuchu epidemii COVID-19. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o swoim państwie członkowskim.