Dziś w Parlament Europejski przyjął sprawozdanie ws. uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy m.in. Polsce w związku z powodzią, jaka miała miejsce w województwie podkarpackim w czerwcu 2020 r. Polska ma w związku z tym otrzymać z UE kwotę 7,71 mln euro. Kontrsprawozdawcą z ramienia EKR jest europoseł PiS Bogdan Rzońca.

“Solidarność w przypadku katastrof jest bardzo ważna – buduje ona jedność wewnątrz UE” – mówił europoseł PiS Bogdan Rzońca. Jak wskazał, straty i nieszczęścia ludzi są ogromne przy trzęsieniach ziemi i powodziach, zatem wszystkie działania UE w tej materii zasługują na uznanie. “Cieszymy się, że UE zauważa takie problemy. Mam nadzieje ze zawsze będziemy w takich sytuacjach solidarni” – podkreślił eurodeputowany. “W mieście w którym mieszkam – Jaśle -  straty spowodowane powodzią były bardzo duże. 7 mln euro wsparcia bardzo się przyda” – dodał europoseł.

W okresie od 7 czerwca 2020 r. do 29 czerwca 2020 r. na terenie całego województwa podkarpackiego wystąpiła sekwencja zdarzeń meteorologicznych w postaci gwałtownych frontów burzowych połączonych z porywami wiatru i silnymi opadami deszczu. Powstałe w ten sposób gwałtowne powodzie opadowe dotknęły przede wszystkim południową, południowo-zachodnią, południowo-wschodnią i centralną część województwa. Z powodu intensywnych opadów deszczu bardzo szybko wzbierały małe strumienie i dopływy głównych rzek, występując z brzegów i prowadząc do gwałtownego zalania ponad 2 000 budynków mieszkalnych, rolnych i użyteczności publicznej. W tym okresie służby Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej podjęły interwencje w przypadku 4 569 zdarzeń, które wymagały umacniania i podnoszenia wałów przeciwpowodziowych rzecznych, ewakuowania mieszkańców (ewakuowano ponad 400 osób) i ich mienia, wypompowywania wody z budynków, oczyszczania studzienek oraz usuwania przewalonych drzew i oberwanych gałęzi. Około 4 300 osób było tymczasowo pozbawionych dostępu do energii elektrycznej.

W wyniku powodzi zniszczeniu uległo około 251 km uregulowanych i nieuregulowanych dróg wodnych. Powodzie spowodowały szkody w infrastrukturze sieciowej, a także przyniosły szkody przedsiębiorstwom prowadzącym działalność na tym obszarze; wiele zakładów produkcji, magazynów, maszyn i sprzętu uległo uszkodzeniu; niektóre elementy zostały porwane przez nurt wody. Znaczące szkody poniosło ponad 2 000 rolników, a powierzchnia upraw dotkniętych powodzią wyniosła około 9 000 ha. Zniszczeniu uległo wiele budynków i maszyn rolniczych.