Dziś w Parlamencie Europejskim w Brukseli podczas posiedzenia Komisji Budżetowej miała miejsce debata na temat Wieloletnich Ram Finansowych, zasobów własnych i stanu negocjacji w odniesieniu do planu odbudowy. W debacie głos zabrał koordynator grupy EKR, europoseł PiS Bogdan Rzońca.

Country, group, (bio)

Bogdan Rzońca podkreślił, że grupa EKR opowiada się jak zawsze za szybkim porozumieniem w zakresie planu odbudowy. “Najważniejsze jest to, aby szybko uruchomić środki finansowe i jak najszybciej pomóc przedsiębiorcom, obywatelom i państwom członkowskim, które są w ogromnym kryzysie związanym z COVID-19″ - zaznaczył.

Polski europoseł pochwalił programy, takie jak Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, Łącząc Europę, Horyzont Europa czy Invest EU. “To są bardzo ważne instrumenty i będziemy je popierać” - mówił.

W kontekście zasobów własnych Bogdan Rzońca zaznaczył, że dyskusja na ich temat jest bardzo ważna i zasługuje na poparcie, lecz z pewnymi modyfikacjami. “Bardziej odpowiada nam stanowisko Rady w tej materii, jeśli chodzi np. o podatek od plastiku, niż to, co proponuje Parlament, bo propozycja ta będzie wiązała się z ogromnymi kosztami dla krajów słabiej rozwiniętych, jak chociażby Polska” – wskazywał.

Europoseł PiS odniósł się również do kwestii powiązania funduszy europejskich z praworządnością. “To jest łamanie solidarności europejskiej” - podkreślał wskazując, że w Polsce 80% inwestycji drogowych wykonują Niemcy, Francuzi ,Hiszpanie, Włosi i Austriacy. “Co, jeśli Polska nie otrzyma pieniędzy i nie zapłaci wykonawcom, których inwestycje są już w toku?” - pytał. W opinii Rzońcy takie działania są błędne i są stratą czasu. “Mam nadzieję, że wszyscy spojrzymy na realne problemy Europy, czyli problemy ekonomiczne związane z COVID-19, a nie z praworządnością” - dodał.