Komisja  Handlu Międzynarodowego niemal jednogłośnie wyraziła dziś zgodę na przystąpienie Unii Europejskiej do Protokołu w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi.  Protokół jest częścią Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu (FCTC), która jest pierwszym ogólnoświatowym traktatem dotyczącym zdrowia.  Autorem rekomendacji jest poseł Adam Szejnfeld.

“Mimo działań podjętych do tej pory przez Unię Europejską i poszczególne państwa członkowskie, nielegalny handel wyrobami tytoniowymi stanowi nadal poważny problem. Ten proceder powoduje nie tylko ogromne straty dla budżetu państwa, z tytułu niezapłaconych ceł i podatków, ale służy także do finansowania innych obszarów przestępczości zorganizowanej. Nie mniej istotne są skutki dla zdrowia osób używających wyroby tytoniowe nielegalnego pochodzenia. One bowiem nie podlegają żadnym normom. Dlatego tak ważne jest jak najszybsze wdrożenie kompleksowej, unijnej strategii na rzecz walki z nielegalnym obrotem papierosami” – powiedział po głosowaniu poseł Adam Szejnfeld.

Mniej więcej co dziesiąty papieros w UE sprzedawany jest nielegalnie, a z powodu niezapłaconych ceł i podatków Unia Europejska i jej państwa członkowskie ponoszą straty rzędu ponad 10 mld euro. Podczas gdy piętnaście lat temu nielegalny unijny rynek wyrobów tytoniowych zdominowany był przez przemyt do UE wyrobów głównych producentów, na dzisiejszym rynku odnotowuje się coraz większy udział papierosów typu „tanie białe”. Są to papierosy mniej znanych marek, kupowane w krajach spoza UE i wprowadzane do niej bez uiszczania podatków i ceł.

“Tego problemu nie rozwiążemy bez bliskiej współpracy z krajami trzecimi, z których trafiają do Europy podrabiane papierosy. Protokół FCTC to główna, globalna inicjatywa mająca na celu zwalczanie nielegalnego obrotu papierosami poprzez zwiększenie bezpieczeństwa łańcucha dostaw wyrobów tytoniowych, m.in. poprzez ustanowienie ogólnoświatowego systemu identyfikacji i śledzenia tego typu produktów – podkreślił poseł Szejnfeld. “Wspólnie z unijną dyrektywą tytoniową z 2014 roku Protokół FCTC będzie tworzyć ramy unijnej polityki na rzecz walki z przemytem papierosów” – dodał.

Protokół, do którego ma przystąpić UE, ma na celu zabezpieczenie łańcucha dostaw tytoniu, wyrobów tytoniowych i urządzeń do wytwarzania poprzez ustanowienie globalnego systemu identyfikacji i śledzenia. Inne przepisy obejmują udzielanie licencji, wymogi dotyczące prowadzenia rejestrów, uregulowanie sprzedaży internetowej, sprzedaży bezcłowej i tranzytu międzynarodowego. Protokół określa także przestępstwa i odpowiedzialność oraz opłaty z tytułu zajęcia towaru, a także obchodzenie się ze skonfiskowanymi wyrobami. Ma on również na celu zacieśnienie współpracy międzynarodowej, włącznie ze wzajemną pomocą administracyjną w sprawach celnych.