Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) miała miejsce wymiana poglądów z komisarz do spraw równości Heleną Dalli. W dyskusji udział wzięła eurodeputowana PiS Beata Szydło.

Beata Szydło mówiła, że tylko do Polski dotarły już 3 miliony Ukraińców, głownie są to kobiety i dzieci. “Państwa członkowskie, które pomagają tym obywatelom ukraińskim, potrzebują wsparcia, potrzebują środków finansowych, żeby zapewnić odpowiednią edukację dla dzieci ukraińskich, żeby zapewnić odpowiednią opiekę zdrowotną, wszystkie konieczne kwestie socjalne, stworzyć dobre warunki do mieszkania i życia tym, którzy będą chcieli zostać dłużej” - powiedziała.

Jak zauważyła eurodeputowana, środki, które Komisja Europejska przeznacza na pomoc dla tych państw to te same pieniądze, które wcześniej już były zaprogramowane i które państwa członkowskie dostały. “Mówiła pani dziś, że istnieje możliwość przesunięcia tych środków, natomiast komisarz Hahn, który jest odpowiedzialny za kwestie finansowe, stwierdził, że nie będzie żadnych nowych finansów na pomoc dla Ukrainy dla państw członkowskich” – zauważyła.

“Pamiętajmy, że wśród uchodźców z Ukrainy, którzy do nas trafiają to są przede wszystkim kobiety i dzieci. Kobiety, które bardzo często nie mają żadnych innych możliwości zdobycia środków do życia i które potrzebują tego wsparcia” – powiedziała była premier i zapytała, czy komisarz Dalli, jako komisarz zajmujący się równością, nie uważa, że potrzebne jest stworzenie nowego, specjalnego funduszu. 

Helena Dalli stwierdziła, że Komisja cały czas dyskutuje o tym, w jaki sposób pomóc państwom członkowskim, które przyjmują uchodźców. Przekazała, że nie jest to wyłącznie kwestia finansowa, bo razem ze Stanami Zjednoczonymi Unia dalej organizuje i koordynuje pomoc humanitarną, żeby wesprzeć osoby na Ukrainie, ale również osoby, które pomagają Ukraińcom w innych krajach. “Może pani być pewna, że robimy wszystko co w naszej mocy, aby pomóc państwom członkowskim, które przyjmują uchodźców z Ukrainy” – powiedziała komisarz ds. równości.