Parlament Europejski w Strasburgu przyjął rozporządzenie w sprawie ujednolicenia europejskiej statystyki gospodarczej (FRIBS). Dziesięć aktów prawnych zastąpiono jednym dokumentem – jest to prawdopodobnie największe dotąd uproszczenie legislacji UE! Nowe zapisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021. Autorem sprawozdania w tej sprawie i głównym negocjatorem ze strony Parlamentu Europejskiego był Janusz Lewandowski.

- Zastąpienie dziesięciu aktów prawnych przez jeden to jest uproszczenie realne, a nie tylko deklarowane. Jest potrzebne, bo Unia Europejska cierpi na przeregulowanie i przez to traci konkurencyjność w globalnym świecie. Dla mnie jest to szczególnie istotne, bo jest zgodne z moją filozofią: jak najwięcej wolności, a regulacja tylko tam, gdzie chroni przed nadużyciami wolności. Udało się uprościć prawo UE i zarazem zmniejszyć koszty dla przedsiębiorców i administracji publicznej. Projekt przygotowała Komisja Europejska, w której odpowiadałem za budżet i programowanie finansowe – powiedział Janusz Lewandowski.

- Statystyka gospodarcza pełni kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji dotyczących gospodarki rynkowej, dlatego zebrane dane muszą być wiarygodne i prawidłowo opracowane. Wypracowany z Radą i Eurostatem kompromis gwarantuje wysoką jakość i poufność danych statystycznych, chroniąc jednocześnie europejskich przedsiębiorców przed nadmiernymi obciążeniami - dodał Janusz Lewandowski.

14 marca 2019 roku Parlament i Rada Unii Europejskiej po trudnych negocjacjach osiągnęły porozumienie w sprawie ostatecznych zapisów dokumentu. 25 marca 2019 roku Komisja Przemysłu Badań i Energii Parlamentu Europejskiego (ITRE) przyjęła tekst porozumienia wynegocjowanego przez Janusza Lewandowskiego. Z uwagi na fakt, że porozumienie międzyinstytucjonalne osiągnięto na krótko przed majowymi wyborami do PE, dopiero teraz możliwym jest przyjęcie ostatecznej wersji dokumentu na sesji plenarnej. Oznacza to formalne zakończenie procedury legislacyjnej i umożliwia wprowadzenie zapisów rozporządzenia w życie.